A A A

D jak Doradztwo

D jak doradztwo:

 • Fundusze UE
 • Ekspertyzy
 • Szkolenia
 • Przegląd i optymalizacja portfela produktów i klientów
 • Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa
 • Diagnoza możliwości i realizacja efektów synergii w grupach kapitałowych
 • Optymalizacja procesu zarządzania należnościami
 • Wsparcie przedsiębiorstw we wdrożeniach systemów informatycznych
 • Współpraca z firmami informatycznymi w zakresie odpowiedniego zamodelowania funkcjonalności lub parametrów wdrażanych przez nie systemów.
 • Przegląd i rozbudowa systemu controllingu
 • Przegląd i optymalizacja procesów finansowo - księgowych
 • Analizy opłacalności przedsięwzięć
 • Wyceny przedsiębiorstw
 • Bieżące doradztwo finansowe
 • Wdrożenie systemu kontroli wewnętrznej
 • Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem