A A A

A jak Audyt

 

jak audyt:

  • Audyt sprawozdań finansowych
  • Audyt sprawozdań finansowych na potrzeby prospektu emisyjnego
  • Audyt części sprawozdania finansowego
  • Audyt skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • Audyt podatkowy
  • Audyt systemu kontroli wewnętrznej
  • Audyt systemu zarządzania ryzykiem
  • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR/MSSF).