A A A

REPREZENTACJA SPÓŁKI

Poniżej zdjęcia w postaci galerii:

 • REPREZENTANT SPÓŁKI - CZŁONEK ZARZĄDU

  Agnieszka Piechocka-Kałużna, biegły rewident nr 10536

  Członek Zarządu ADP Biegli Rewidenci Sp. z o.o., 

  Doktor nauk ekonomicznych (Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu)

   

  Doświadczenie zawodowe

  Od początku działania ADP Biegli Rewidenci Sp. z o.o. odpowiedzialna za działalność biura w Poznaniu. Z ramienia Ministerstwa Skarbu Państwa powołana do Rady Nadzorczej Portu Gryf Sp. z o.o. w Szczecinie oraz GFWW Growag Sp. z o.o., gdzie pełniła funkcje Wiceprzewodniczącej Rad Nadzorczych. Pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego (dawniej Akademii Ekonomicznej) w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych, praca doktorska z zakresu rachunkowości, obroniona z wyróżnieniem, autorka wielu publikacji poświęconych problematyce księgowości i sprawozdawczości. Równolegle z pracą naukową przez okres ponad 2 lat pracowała na stanowisku głównej księgowej spółki z kapitałem zagranicznym. Następnie, przez okres 3 lat, uczestniczyła w badaniach sprawozdań finansowych w ramach współpracy z Centrum Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. w Poznaniu. Posługuje się językiem angielskim - umiejętności językowe potwierdzone m.in. egzaminami First Certificate in English Cambridge University.

  Posiada doświadczenie w badaniu spółek produkcyjnych, handlowych i usługowych (w tym instytucji finansowych).

   

 • REPREZENTANT SPÓŁKI - CZŁONEK ZARZĄDU

  Radosław Kałużny, FCCA, biegły rewident nr 10530

  Członek Zarządu ADP Biegli Rewidenci Sp. z o.o., 

  Doktor nauk ekonomicznych (Katedra Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu)

   

  Doświadczenie zawodowe

  Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, w czasie którego ponad 2 lata pracował w Departamencie Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK S.A. gdzie obsługiwał takie firmy jak m.in. PKN Orlen, TP S.A., PBG S.A., AMS SA i Emax). Następnie rozpoczął swoją karierę w Departamencie Audytu HLB Frąckowiak i Wspólnicy, by po 2 latach dołączyć do należącej do tzw. „wielkiej czwórki”, firmy Deloitte. W ciągu dotychczasowej pracy w uczestniczył w badaniach sprawozdań finansowych klientów z branży energetycznej (Enea), handlowej (m.in. Eurocash), produkcyjnej (m.in. Elite Cafe, Pomorzanka) usługowej (m.in. PBG) oraz finansowej (m.in. GMAC Bank, PTF Bank, BWE). Począwszy od listopada 2006 roku zarządza, a od marca 2007 roku jest Prezesem Zarządu ADP Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

  Uczestniczył również w projektach due diligence, we wdrażaniu MSSF oraz w przygotowywaniu prospektów inwestycyjnych. Jest doktorem nauk ekonomicznych, pracownikiem naukowym w Katedrze Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, od 2003 roku posiada tytuł ACCA Member, a od 2005 roku tytuł biegłego rewidenta. Jest również członkiem i wykładowcą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących problematyki rachunkowości i finansów.

  W czerwcu 2006 roku powołany do Rady Nadzorczej Inter-Vis Sp. z o.o. w Warszawie, gdzie do września 2008 roku pełnił funkcję Prezesa Rady Nadzorczej.

  Posługuje się biegle językiem angielskim - umiejętności językowe potwierdzone m.in. egzaminami First Certificate in English Cambridge University.

 • REPREZENTANT SPÓŁKI - PROKURENT

  Łukasz Matuszak, biegły rewident nr 13002

  Prokurent ADP Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

  Doktor nauk ekonomicznych (Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu)

   

  Doświadczenie zawodowe

  Biegły rewident. Od 2004 roku współpracował w roli doradcy służb finansowo-księgowych w podmiotach o produkcyjnym i usługowym profilu działalności. W ciągu swojej dotychczasowej pracy uczestniczył w kilkunastu badaniach sprawozdań finansowych Klientów z branży usługowej, produkcyjnej i budowlanej-usługowej (w tym towarzystwa budownictwa społecznego).

  Jest pracownikiem naukowym w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wykładowcą na Podyplomowych Studiach Rachunkowości oraz autorem wielu publikacji dotyczących problematyki rachunkowości.

  Posługuje się biegle językiem angielskim - umiejętności językowe potwierdzone egzaminami LCCI Business English.

 • REPREZENTANT SPÓŁKI - PROKURENT

  Irena Siwek

  Prokurent ADP Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

  Absolwentka Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

   

  Doświadczenie zawodowe

  Wieloletni dyrektor oddziału banku PKO BP, ceniony ekspert z zakrsu bankowości, wieloletnia współpraca z Fundacją - Centrum Ekspertyz Gospodarczych przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, doświadczenie w wykonywaniu ekspertyzy dla prokuratury okręgowej z zakresu bankowości i rachunkowości

 • REPREZENTANT SPÓŁKI - PROKURENT

  Henryk Kałużny

  Prokurent ADP Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

   

  Doświadczenie zawodowe

  Wieloletni pracownik Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu oraz Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady, odpowiedzialny między innymi za prowadzenie Kancelarii Niejawnej.